ข่าวด่วน

สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดบรรยายโครงการฝึกอบรม “การเสริมสร้างสมรรถนะในสายงาน ฝ่ายบำรุงสัตว์”

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ กล่าวต้อนรับนายสุเมธ กมลนรนารถ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ น.สพ.วิศิษฐ์ อาศัยธรรมกุล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ดุสิต และ น.สพ.เกษตร สุเตชะ อาจารย์จาก คณะสัตวแพทย์ ม.เกษตรศาสตร์

ที่มาบรรยายโครงการฝึกอบรม “การเสริมสร้างสมรรถนะในสายงาน ฝ่ายบำรุงสัตว์” ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 5 สวนสัตว์เชียงใหม่

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน