ข่าวด่วน

ทหาร ส่งมอบโครงการขุดลอกคลองแม่ข่าช่วงแรก 5.5กม. แก่เทศบาลนครเชียงใหม่แล้ว

 

สำนักงานพัฒนาภาค 3 ส่งมอบโครงการขุดลอกคลองแม่ข่าให้แก่เทศบาลนครเชียงใหม่ หลังดำเนินการขุดลอกแล้วเสร็จในช่วงที่ 1 ระยะทาง 5.5 กิโลเมตรแล้ว โดยดึงทุกภาคส่วนร่วมสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในการดูแลรักษาคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ที่บริเวณซอย 1 ถนนสุขเกษม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ พล.ต.อภิสิทธิ์ นุชบุษบา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานส่งมอบโครงการขุดลอกคลองแม่ข่า โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พ.อ.เศรษฐพล เกตุเต็ม รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก

ทั้งนี้ยังร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา 1,500 ตัว ตามโครงการกองทัพไทยร่วมใจปล่อยพันธุ์ปลา 5 ปี 42 ล้านตัว เพื่อเป็นการสร้างแหล่งอาหารโปรตีนและสร้างเสริมรายได้ให้แก่ชุมชน พร้อมโยน EM Ball เพื่อช่วยแก้ปัญหาน้ำเสียและช่วยเพิ่มอ๊อกซิเจนในแหล่งน้ำ โดยดึงทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในการดูแลรักษาคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตามกองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการหารพัฒนา ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และกำลังพล ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าพัฒนาคลองแม่ข่าในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งปัจจุบันคลองแม่ข่าอยู่ในสภาพวิกฤติ ทั้งในด้านปัญหาคุณภาพน้ำที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ปัญหาบุกรุกพื้นที่ริมฝั่งคลอง ปัญหาปริมาณน้ำต้นทุนที่สะอาด ให้กลับมามีสภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สำหรับการดำเนินการเข้าสำรวจพื้นที่คลองแม่ข่า พบว่าการแก้ปัญหาดังกล่าว ต้องดำเนินการขุดลอกคลองแบ่งออกเป็น 4 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 กิโลเมตรที่ 0-000-5+500 ซึ่งเป็นคลองธรรมชาติตั้งแต่ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยสำนักงานพัฒนาภาค 3 จัดชุดปฏิบัติงานช่าง โดยมีกำลังพล ยานพาหนะ และเครื่องจักรกลเข้าปฏิบัติงาน ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง ในขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ 3,500 เมตร ช่วงที่ 2 กิโลเมตรที่ 5+500-8+250 เป็นคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ถึงถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อยู่ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่

โดยใช้งบประมาณของกองบัญชาการกองทัพไทยในการสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง ช่วงที่ 3 กิโลเมตรที่ 8+250-10+200 เป็นคลองธรรมชาติ ตั้งแต่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ถึงถนนมหิดลอยู่ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ดำเนินการโดยใช้งบของกองบัญชาการกองทัพไทย และช่วงที่ 4 กิโลเมตรที่ 10-200-14+00 ระยะทาง 3,800 เมตร ตั้งแต่ถนนมหิดลถึงประตูน้ำดอนชัย อยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแดด การดำเนินการของกองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักงานพัฒนาภาค 3 สนับสนุนเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกล เทศบาลตำบลป่าแดดให้การสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการขุดลอกแล้วเสร็จในช่วงที่ 1 เป็นระยะทาง 5.5 กิโลเมตรแล้ว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน