ข่าวด่วน

ศอ.บต.เยี่ยมชม ‘KC Farm’เรียนรู้กระบวนการผลิตข้าวโพด ต่อยอดสู่เกษตรกรยุคใหม่

นายวีระ นพวัฒนากร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)  ให้การต้อนรับคณะจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นำโดย พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพทางการเกษตร ศูนย์การเรียนรู้ KC Farm เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้คณะ ศอ.บต. ยังเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต และระบบพลังงานชีวมวลที่ บมจ.ซันสวีท เพื่อนำความรู้ไปส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน