ข่าวด่วน

ไปดู Smart Farm 4.0 พัฒนาการปลูกข้าวโพดหวานสู่พืชเศรษฐกิจโลก @Kc Farm

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา มีโอกาสไปร่วมงาน Smart Farm 4.0 ครั้งที่ 3 โอกาสพัฒนาการปลูกข้าวโพดหวานเป็นพืชเศรษฐกิจก้าวสู่ตลาดโลก ศูนย์การเรียนรู้ Kc Farm ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ บรรยากาศค่อนข้างคึกคักกลางทุ่งข้าวโพดหวานใบสีเขียว เพราะมีเกษตรกรจากภาคเหนือตอนบนมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งมากกว่า 500 คน แม้จะมีละอองฝนโปรยปรายในบางช่วงแต่ก็ไม่มีใครถอย

Kc Farm มีเนื้อที่กว่า 25 ไร่ เป็น Smart Farm 4.0 ของแท้ ที่ทำได้จริง เพราะมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการปลูกข้าวโพดหวาน โดยเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งเป็นสมาชิกหันมาใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น เพื่อจะอยู่ให้ได้ในอนาคต หากเริ่มได้เร็วก็จะไปไกลกว่า

นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ทุกวันนี้การแข่งขันในด้านการค้าค่อนข้างดุเดือด ไม่เพียงในพื้นที่เท่านั้นหากแต่ก้าวไปสู่ระดับภูมิภาค ตลาดต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการทำมาค้าขายก็ต้องมีการปรับตัวตามไปด้วย โดยเริ่มจากตัวเกษตรกรเองที่ต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ในแบบทำน้อยแต่ได้มาก ลดต้นทุนการผลิต สร้างคุณภาพสินค้า ตรงตามความต้องการของตลาด นำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย   

ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทซันสวีท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทุกอย่างผ่านการเรียนรู้ทั้งสิ้น ปัจจุบันเรานำเทคโนโลยีเข้าไปส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม เชียงดาว และแม่ริม ทุกพื้นที่ใช้จริง เพื่อตอบโจทย์ของปัญหาที่เคยเกิด คือ วัตถุดิบล้น ขาดตลาด คุณภาพ และต้นทุน เราจัดการเยียวยาให้ปัญหาหมดไปด้วยเทคโนโลยี ทุกวันนี้มีผลผลิตเข้าสู่โรงงานมีกำลังผลิต 500 ตันต่อวัน

การทำการเกษตรแบบ Smart Farming เข้ามาช่วยระบบการให้น้ำ ตรวจคุณภาพดิน วัดความชื้น สภาพอากาศ และการเก็บเกี่ยว โดยมีภาคเอกชนนำ Sky VIV เข้ามาช่วยในเรื่อง Big Data ที่บ้านห้วยลึก 17,500 ไร่ และบ้านทุ่งละคร 15,000 ไร่ ที่อำเภอเชียงดาว และล่าสุดความร่วมมือกับบริษัทล็อกซเล่ย จำกัด (มหาชน) ที่จะนำเทคโนโลยีแบบ IoT หรือ Internet of Things ที่นำอุปกรณ์ทันสมัยเข้ามาควบคุมการทำงานผ่านอินเตอร์เน็ต เข้ามาผสมผสาน ซึ่งที่ผ่านมาสามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่จาก 1 ตัน เป็น 2.5 ตัน เรียกว่าได้ผลแน่นอน เพราะจะไม่มีวัตถุดิบล้นหรือขาดตลาดอีก ในขณะที่คุณภาพสินค้าดีขึ้น และลดต้นทุน มีกำไรเหลือ

ภายใน Kc Farm มีการนำระบบโซลาร์มาใช้ ทุกอย่างทำงานด้วยระบบ IoT ไม่ต้องรอดินฟ้าอากาศ แต่สามารถควบคุมระบบน้ำและอื่นๆ แบบอัตโนมัติ ประหยัดพลังงาน วิธีการไม่ยากและเกษตรกรสามารถทำได้เอง เมื่อดินในแปลงปลูกข้าวโพดหวานแห้ง เราจะได้เห็นระบบทำงานอัตโนมัติ น้ำจะค่อยๆ ไหลเข้าสู่แปลงปลูก เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับต้นข้าวโพดหวานที่กำลังให้ฝักอวบอ้วน

ในวันนั้นนอกจากจะมีภาคเอกชนนำโดรนเข้ามาสาธิตการให้ปุ๋ยแบบกำหนดพื้นที่ ซึ่งนอกจากจะลดแรงงาน ประหยัดเวลา ยังลดต้นทุน จากค่าใช้จ่าย 120 บาทต่อไร่ และลดสารฉีดพ่นได้จริง ขอเพียงเกษตรกรเปิดใจยอมรับการทำเกษตรแบบใหม่เท่านั้น

ยังมีพิธีลงนาม หรือ MOU ระหว่างซันสวีท โดย ดร.องอาจ กับ บริษัทล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) โดยนายกาญจน์ ทองใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อร่วมมือการพัฒนาระบบ Smart Farm และฐานข้อมูลการเพาะปลูกข้าวโพดหวานอุตสาหกรรม มุ่งหวังเป็นเกษตร 4.0 และตั้งเป้าให้ก้าวไกลไปสู้ตลาดโลกได้จริง ไม่ใช่ความฝันลมๆ แล้ง อีกต่อไป

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน