เชียงใหม่ระดมจนท. ฝึกเผชิญเหตุ ‘น้ำป่าหลาก-ดินโคลนถล่ม’รับมือหน้าฝน ห้ามสูญเสียชีวิตปชช.

เมื่อเวลา 09.20 น. วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมืองเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม รูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ หรือ Functional Exercise : FEX ด้วยการหมุนไซเรนแบบมือเป็นสัญญานเริ่มต้นการฝึก โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสาธารณกุศล อาสาสมัคร ภาคประชาสังคม และจิตอาสาจาก 25 อำเภอ เข้าร่วมการฝึกตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ตามแผนการปฏิบัติตามลำดับความรุนแรงของเหตุการณ์ เพื่อนำไปปรับปรุง ทบทวน แก้ไขแผนการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การฝึกครั้งนี้มีการจำลองสถานการณ์การเกิดอุทกภัยรุนแรงที่สุดที่เกิดกับจังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2554 กรณีการเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่จากพายุดีเปรสชั่น ‘นกเตน’ ทั้งน้ำท่วมตัวเมืองเชียงใหม่ ดินโคลนถล่มบ้านแม่งอน อ.ฝาง และน้ำป่าหลากบ้านเมืองก๋าย อ.แม่แตง สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินประชาชนจำนวนมาก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนได้ใช้แผนเผชิญเหตุตอบโต้สถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที

ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ถือเป็นความจำเป็นที่จะต้องมีการฝึก เพราะจังหวัดเชียงใหม่มี 25 อำเภอ สภาพภูมิประเทศทั้งหมดเป็นป่าเขา ยกเว้น อ.สารภี จึงจำเป็นที่จะต้องมีการตื่นตัวและเฝ้าระวัง เพราะปัจจุบันสภาพภูมิอากาศมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จะอาศัยเฉพาะการพยากรณ์อากาศอย่างเดียวไม่ได้ ต้องใช้เครื่องมือที่ดีที่สุด ประกอบกับภูมิปัญญาชาวบ้าน และพึ่งพาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ทุรกันดารมีความจำเป็นต้องใช้ทั้งวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กันไป

“ทุกวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยามีความแม่นยำมากขึ้น บวกกับการสื่อสารส่งต่อข้อมูลจากต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ มีการเชื่อมต่อระหว่างอำเภอ เพราะมีความจำเป็นที่จะต้องรู้ข้อมูลทั้งพื้นที่ตนเองและอีก 24 อำเภอที่อยู่รอบข้าง เพื่อบรรเทาทุกข์และดูแลชีวิตและทรัพย์สินประชาชนได้อย่างครอบคลุม เพราะการเตรียมความพร้อมจะไม่สร้างความแตกตื่นให้ยามเผชิญเหตุ เพราะขั้นตอนการรับมือจะทำได้อย่างแม่นยำ แต่การตระหนกตกใจจะก่อให้เกิดความเสียหายมากขึ้น เมื่อย่างเข้าหน้าฝนเช่นนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มีนโยบายชัดเจนว่า บ้านเรือนและทรัพย์สินอาจเสียหายได้ แต่ต้องไม่มีความสูญเสียกับชีวิตราษฎร เพราะมีการกำหนดพื้นที่อพยพราษฎรสู่พื้นที่ปลอดภัยไว้แล้วทุกอำเภอ” นายพุฒิพงศ์ กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน