สวนสัตว์เชียงใหม่ไม่ลืม ‘เต่า’จัดงานกระตุ้นจิตสำนึกเยาวชน สนใจความหลากหลายทางชีวภาพ

ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2561 สวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมต้อนรับวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ และวันเต่าโลก เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจ และสนุกสนาน พร้อมรับความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและเต่าสายพันธุ์ต่างๆ บริเวณหน้าส่วนจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลาน ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยมีเยาวชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่ 22 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (International Day of Biological Diversity) เพื่อรำลึกถึงวันที่อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพเริ่มมีผลบังคับใช้ ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพหมายถึง สิ่งมีชีวิตนานาชนิด เช่น พืชและสัตว์ รวมทั้งสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่มีความแตกต่างกันตามหน่วยของพันธุกรรมและสภาพถิ่นที่อยู่อาศัย โดยสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีความหลากหลายทางพันธุกรรมเป็นสายพันธุ์ หากถิ่นที่อยู่อาศัยมีความแตกต่างกันมากเพียงใดก็ยิ่งมีสิ่งชีวิตหลากหลายมากยิ่งขึ้น

ส่วนวันที่ 23 พฤษภาคมของทุกปีคือ วันเต่าโลก (World Turtle Day) ซึ่งสวนสัตว์เชียงใหม่อยากกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของประชากรเต่าในระบบนิเวศตามธรรมชาติ ทั้งเต่าน้ำ และเต่าบก เพราะปัจจุบันประชากรเต่าทั่วโลกมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน เนื่องด้วยปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ปัญหาการทิ้งขยะ การขายชิ้นส่วนที่ผิดกฎหมายทั้งเนื้อ กระดอง ไข่ และอื่นๆ ที่ส่งผลให้ประชากรเต่าหลายสายพันธุ์ตกอยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์

นายวุฒิชัย ม่วงมัน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ กล่าวว่า เยาวชนและนักท่องเที่ยวจะได้พบกับนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและความรู้เกี่ยวกับเต่า สายพันธุ์ต่างๆ ความรู้เกี่ยวกับการเพาะขยายพันธุ์เต่าของสวนสัตว์เชียงใหม่ได้สำเร็จ 3 ชนิด คือ เต่าหกเหลือง เต่าหกดำ และเต่าเหลือง พบกับตัวอย่าง กระดองเต่าซูคาต้า และเต่าหกดำ และกิจกรรมเล่นเกมส์ตอบคำถานรับของรางวัลน่ารักๆจากสวนสัตว์เชียงใหม่

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน