เทศบาลตำบลแม่เหียะแถลง จัด “เลี้ยงดง”2561 เซ่นควายดิบเลี้ยงผียักษ์ ปลุกรักษ์-หวงแหนป่า/ เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพเข้าร่วม

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายยงยุทธ คุณรา รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองแม่เหียะ เตรียมจัดงาน “ประเพณีเลี้ยงดง” และงาน “ต๋ามฮีตตวยฮอย เตียวขึ้นดอยคำ” โดยพิธีเลี้ยงดง ซึ่งเป็นการเซ่นสรวงดวงวิญญาณผีในป่า เป็นความเชื่อล้านนาที่ปฏิบัติสืบทอดกันมานานหลายร้อยปี อัญเชิญดวงวิญญาณผู้ปกปักรักษาป่าแห่งนี้ คือ “ปู่แสะ ยักษ์จิคำ” และ “ย่าแสะ ยักษ์ตาเขียว” เพื่อให้ประชาชนได้มีความรักและหวงแหนรักษาป่าไม้ให้คงอยู่ และไม่ให้ใครเข้าไปบุกรุกทำลายธรรมชาติป่าต้นน้ำดังกล่าว

โดยทำพิธีผ่านร่างทรง ปีนี้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เริ่มพิธีตั้งแต่เวลา 07.00 น. จะมีการบวงสรวงปู่แสะ-ย่าแสะ ณ ศาลปู่แสะ-ย่าแสะบริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุดอยคำ หลังจากนั้นจะมีพิธีเลี้ยงดง(ฆ่าควายดิบเลี้ยงผียักษ์) ณ ลานเลี้ยงดง สำนักงานอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ที่4 บ้านอุโบสถ หมู่2 ต.แม่เหียะ ซึ่งทุกปีจะมีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้าร่วมประกอบพิธีและให้ความสนใจร่วมสังเกตการณ์ประเพณีโบราณนี้เป็นจำนวนมาก

นายยงยุทธ กล่าวว่า ประเพณีเลี้ยงดง จัดขึ้นปีละครั้ง เป็นกุศโลบายในการช่วยรักษาผืนป่า ของชาวบ้านที่อาศัยในพื้นที่ที่อยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ซึ่งมี 2 หมู่บ้านในตำบลแม่เหียะ คือ หมู่2 บ้านอุโบสถ และ หมู่ที่3 บ้านป่าจี้ มีความเชื่อว่าจะก่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ฝนตกต้องตามฤดูกาล และประชาชนไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ทำการเกษตรได้ผลดีตลอดทั้งปี เป็นการร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมกับพี่น้องประชาชน ทางเทศบาลแม่เหียะร่วมกับชุมชนได้สืบสานจัดเป็นประเพณีสืบเนื่องมาทุกปี

“ปีนี้ต่างจากปีก่อนๆ คือ เลี้ยงดงก่อนไหว้พระธาตุ และจัดก่อนเตียวขึ้นดอยสุเทพ และเตียวขึ้นดอยคำ เนื่องจากหลังจากประชุมเครือข่ายทั้งผู้รู้ได้ถกเถียงและพระสงฆ์ได้แนะนำจนได้ความเห็นร่วมว่า ให้ยึดถือเอาวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 9 เหนือตามตำนาน ซึ่ง 3 ปีจะมีหนจะเลือกเป็นวันที่มีพิธีเลี้ยงดง และทางเทศบาลเมืองแม่เหียะได้ขึ้นป้ายเชิญชวนร่วมกิจกรรมแล้ว”

นายยงยุทธ กล่าวอีกว่า อีกประเพณีหนึ่งที่จัดต่อเนื่อง คือ งานประเพณี “ต๋ามฮีตตวยฮอย เตียวขึ้นดอยคำ” อันนี้เป็นงานที่คณะสงฆ์ตำบลแม่เหียะ ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่เหียะ สภาวัฒนธรรม วัดพระธาตุดอยคำ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเครือข่ายพุทธศาสนิกชนตำบลแม่เหียะ ปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 เริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณเชิงวัดพระธาตุดอยคำ ตรงศาลปู่แสะ-ย่าแสะ จะมีกิจกรรมบริเวณนั้น จะมีขบวนแห่น้ำสรงพระราชทาน ปีนี้วัดพระธาตุดอยคำได้รับพระราชทานน้ำสรงจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งเป็นปีแรกที่ได้รับพระราชทานทางวัดฯได้รับพระราชทาน วันรุ่งขึ้น พุธที่ 6 มิถุนายน ก็จะเป็นวันสรงน้ำพระธาตุของวัดพระธาตุดอยคำ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วม 2 กิจกรรมของเทศบาลเมืองแม่เหียะ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันดังกล่าว ทางเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมเลี้ยงดงดังกล่าวด้วย เพื่อแสดงถึงความรักหวงแหนในผืนป่า และในช่วงกลางคืนจะมี “ต๋ามฮีตตวยฮอย เตียวขึ้นดอยคำ” ก่อนวันวิสาขบูชา ทางเครือข่ายฯจะไปร่วมเก็บขยะและร่วมรณรงค์เรื่องป่าแหว่งนี้ด้วย

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน