ผู้ว่าฯเรียกประชุมหน่วยงานรัฐ-เครือข่ายฯ เดินหน้าตามอำนาจหน้าที่คณะกรรมการระดับจังหวัดแก้ ‘บ้านพักตุลาการ’

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ เพื่อเดินหน้าหาแนวทางการดำเนินการก่อนการตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดแก้ปัญหาบ้านพักตุลาการ หากมีคำสั่งชัดเจนลงมาจากส่วนกลางภายในสัปดาห์นี้

นายปวิณ กล่าวว่า สรุปว่าคณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ 5 ประการด้วยกัน สำหรับคณะทำงานสิ่งปลูกสร้าง ที่มีกรอบทำงานว่าด้วยการจัดการสิ่งปลูกสร้าง เน้นโครงสร้างวิศวกรสิ่งปลูกสร้าง ธรณีวิทยา ระบบน้ำ การศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งปลูกสร้าง ว่ามีความสุ่มเสี่ยงอะไรบ้าง การจะรื้อจะถอนต้องทำอย่างไร ส่วนคณะทำงานฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม จะดูแลในส่วนของการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ ระบบน้ำ ป่า และดิน โดยคิดว่าเวลา 2 สัปดาห์คงเพียงพอในการศึกษาข้อเท็จจริงและประชุมคณะกรรมการใหญ่ หลังคณะกรรมการย่อยสรุปมา

ทั้งนี้นายศิริพงษ์ นำภา ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ รายงานว่า ร่างคำสั่งเบื้องต้นของคณะกรรมการระดับจังหวัดที่จะตั้งขึ้น อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ 1.ในเรื่องของการศึกษาข้อเท็จจริงข้อกฎหมาย เพื่อวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการดำเนินการในส่วนของสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ การฟื้นฟูสภาพป่าจากกรณีก่อสร้างบ้านพักตุลาการ 2.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานตามความจำเป็น 3.เชิณผู้แทนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อเท็จจริงและจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตามความจำเป็น 4.เสนอแนะและจัดทำแผนดำเนินการในส่วนของสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่และฟื้นฟูสภาพต่อนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป 5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

นายธีระศักดิ์ รูปสุวรรณ ผู้ประสานงานเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ กล่าวว่า สิ่งที่อยากได้หลังมีการตั้งคณะกรรมการคือสัญญาและแบบการก่อสร้าง เพราะเป็นห่วงเรื่องระบบโครงสร้าง ตลอดจนมิติทางจารีต ประเพณี ความรู้สึกของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากคุณค่าทางจิตใจ คงอ้างกฎหมายอย่างเดียวไม่ได้

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน