ข่าวด่วน

เกษตรเชียงใหม่เผย ‘มะม่วงล่าฤดู’สร้างรายได้ทะลุ300-600ล้าน ชวนเลือกซื้อผลผลิตและของดีเชียงใหม่ 6-8 มิถุนายน2561

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อการค้า/ส่งออกอย่างมืออาชีพ ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พื้นที่ 12 อำเภอ กว่า 200 คน เข้าร่วมโครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเกษตรกรจะได้รับความรู้ทางด้านการบริหารจัดการคุณภาพ และความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชในสวนมะม่วง

นายสมพล กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกมะม่วงประมาณ 75,000ไร่ เกษตรกร 16,375ราย พื้นที่ผลิตเพื่อการส่งออกประมาณ 60% ประมาณ 45,000ไร่ ปริมาณการผลิต 35,000 ตัน มูลค่า 300-600 ล้านบาท ตลาดที่สำคัญ คือ ญี่ปุ่น เกาหลี อินโดนีเซีย จีน และมาเลเซีย ซึ่งเกษตรกรมีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมกันพัฒนาคุณภาพมะม่วงกับทางภาครัฐและเอกชน รวมถึงรณรงค์การผลิต ‘มะม่วงล่าฤดู’ ซึ่งเป็นมะม่วงที่ให้ผลผลิตในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม ตามเงื่อนไขสภาพภูมิอากาศทางภาคเหนือโดยเฉพาะ จ.เชียงใหม่ จะให้ผลผลิตช้ากว่าภาคอื่น ผสมผสานการบริหารจัดการของเกษตรกรที่เลี่ยงช่วงฤดูมะม่วงให้ผลตามปกติ หรือเดือนเมษายน-พฤษภาคม

“ปีนี้เชียงใหม่เตรียมจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่9 ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 บริเวณหน้าศูนย์ราชการเชียงใหม่ ซึ่งภายในงานจะมีทั้งการประกวดการผลิตมะม่วง แปรรูป จำนวน 15 ชนิด พบกับมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์ การแสดงและการจำหน่ายผลผลิตมะม่วง ตลอดจนของดีเมืองเชียงใหม่จาก 25 อำเภอ และที่พลาดไม่ได้คือ นิทรรศการความก้าวหน้าการผลิตมะม่วงและนวัตกรรมจากทางภาครัฐและเอกชน ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เยี่ยมชมงานและเลือกซื้อผลผลิตมะม่วงคุณภาพ จากพี่น้องเกษตรกรโดยตรง เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และกระตุ้นการผลิตมะม่วงที่ดีมีคุณภาพของจังหวัดเชียงใหม่” นายสมพล กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน