ข่าวด่วน

‘ม.ล.ปนัดดา’ ฝากความหวังเยาวชนเหนือ มุ่งทำความดีความถูกต้อง-ระลึกถึงความเสียสละของบรรพชน

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ที่ศูนย์ฝึกอบรมและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เขต 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษวิชา ‘กำเนิดไทย’ ให้แก่เยาวชนที่ได้รับการฝึกอบรมตามคำพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รวมทั้งเยาวชนจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเชียงใหม่ ซึ่งเด็กและเยาวชนเหล่านี้จะต้องเติบโตเป็นกำลังหลักแก่ชาติบ้านเมืองในอนาคต จึงต้องมีผู้ใหญ่ในบ้านเมือง ผู้ปกครอง และสังคมภายนอก ให้การสนับสนุนและแนะนำแนวทางที่ถูกต้อง เพื่อก้าวสู่อนาคตอย่างมีพลัง เป็นความหวังของประเทศชาติต่อไป

ม.ล.ปนัดดา กล่าวว่า ต้องขอความร่วมมือร่วมใจจากสังคมไทย แก้ไขปัญหาให้ประสบความสำเร็จ เมื่อเด็กกลับออกไปจากที่นี่ ก็ไม่อยากให้เด็กกลับมาอีก ปัญหาทุกอย่างต้องได้รับการแก้ไข กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนใหม่ อยากขอให้ผู้ใหญ่ คุณพ่อคุณแม่ช่วยกันเป็นตัวอย่างที่ดี จากการไปบรรยายในสถานพินิจหลายๆ จังหวัด จะเน้นให้ความรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ไทย อยากให้เด็กๆ มีความภาคภูมิใจและรักษาบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุข นอกจากนี้อยากให้มีการเน้นย้ำในเรื่องของหน้าที่พลเมืองพื้นฐาน ตามด้วยหลักวิชาภาษาอังกฤษ เมื่อออกไปแล้วจะได้มีสัมมาอาชีพในการเลี้ยงดูตนเองได้

“สำหรับวิชา ‘กำเนิดไทย’ ที่นำมาบรรยายในวันนี้ เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ อยากให้ลูกหลานได้เห็นว่าประวัติศาสตร์ การเรียนรู้นั้น ทำให้เรารักชาติเป็น และได้รู้ว่าประวัติศาสตร์ของบรรพชนของลูกหลานไทยนั้น ได้เสียสละ สร้างคุณงามความดีไว้ให้กับประเทศไทยของเรามากมาย อยากให้ลูกหลานช่วยกันสืบสาน แล้วก็มองดูท่านเป็นแบบอย่างของการเสียสละ เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปในอนาคต

โดยก่อนหน้านี้ในช่วงเช้า ม.ล.ปนัดดา ได้บรรยายพิเศษวิชา ‘กำเนิดไทยและสังคมคุณธรรม’ แก่เด็กและเยาวชน ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดลำปาง โดยลูกหลานเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง มีความสนใจ ในการตั้งคำถามและตอบคำถามในวิชาที่ได้มีการถกแถลง ซึ่ง ม.ล.ปนัดดา ในฐานะครูพิเศษประจำวัน ได้กล่าวชื่นชมกระบวนการมีส่วนร่วมของลูกหลานสถานพินิจฯ ทุกคน โดยกล่าวว่า ความกล้าในการแสดงออกของลูกหลานที่ได้แลเห็นวันนี้ แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่แต่ละคน มีความเพียรพยายามที่จะขวนขวายหาวิชาความรู้ ความมุ่งมั่นที่จะเป็นคนดีของสังคมและชาติบ้านเมือง เป็นความภูมิใจของครอบครัวและประชาชนคนไทย ความกล้ามีไว้เพื่อให้กระทำในสิ่งที่ถูกต้องตามครรลองคลองธรรม หาใช่เพื่อกระทำความไม่ดี ขัดต่อกฎระเบียบของแผ่นดิน

“ผมมีความยินดีที่ได้มาพบปะและพูดคุยกับลูกหลานทุกคน อยากบอกว่า ทุกๆ คน คือ ความหวังของครอบครัวและของชาติ ต้องไม่ทำให้บุพการีและประชาชนคนไทยผิดหวัง การกระทำที่ผ่านไปถือเป็นอุทาหรณ์สอนใจ แต่ต้องไม่กระทำผิดซ้ำ ความผิดกับความชั่วนั้นไม่เหมือนกัน ความดีความถูกต้องเกิดขึ้นโดยตัวเราเองทั้งสิ้น เช่นเดียวกับความผิดและความบกพร่อง อย่าให้ใครผู้ใดมาครอบงำหรือพาเราเดินไปในทางที่ผิดอีก”

โดยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวทิ้งท้ายว่า คุณค่าของคนอยู่ที่การกระทำและผลของการประพฤติตน ไม่ใช่เรื่องคุยโวโอ้อวด อยากให้เด็กๆ ซึมซับในคำสอนเหล่านี้ และเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของประเทศชาติในภายภาคหน้า

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน