ข่าวด่วน

รัฐบาลญี่ปุ่นมอบรถพยาบาล-อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ ‘รพ.ดอยเต่า’ผ่านโครงการ KU SA NO NE หวังช่วยชีวิตปชช.ในพื้นที่ทุรกันดารเชียงใหม่

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ จัดพิธีส่งมอบรถพยาบาล และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ใน ‘โครงการพัฒนาระบบการบริการด้านการแพทย์ เพื่อประชาชนในพื้นที่สูง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่’ ซึ่งสนับสนุนโดยรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ หรือโครงการ KU SA NO NE (คุซะโนะเนะ) โดยนายคะซึโนริ คาวาดะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นประธานส่งผู้มอบผ่าน น.พ.ธนิต บรรสพผล รักษาการผู้อำนวยโรงพยาบาลดอยเต่า

ทั้งนี้โรงพยาบาลดอยเต่าตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้เป็นพื้นที่ที่ห่างไกลที่สุด อีกทั้งมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมเขตภูเขาสูงชัน แต่ทางโรงพยาบาลดอยเต่า ยังไม่มีรถพยาบาลที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ดังกล่าว และมักขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์เสมอมา ทำให้ไม่สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่สูงได้อย่างทันท่วงที ดังนั้นการจัดหารถพยาบาลแบบขับเคลื่อนสี่ล้อ รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์จึงเป็นประเด็นเร่งด่วน

จากสถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลญี่ปุ่นจึงให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถพยาบาลแบบขับเคลื่อนสี่ล้อ 1 คัน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ให้แก่โรงพยาบาลดอยเต่า มูลค่ารวม 3,018,000 บาท โดยรัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะสามารถช่วยพัฒนาระบบการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินในอำเภอดอยเต่าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามรัฐบาลญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการสร้างความมั่นคงของมนุษย์ให้แก่ประชาชนชาวไทย โดยผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ หรือโครงการ KU SA NO NE (คุซะโนะเนะ) ต่อไป

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน