ข่าวด่วน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพระราชทาน ‘โล่เกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ’แด่ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล

วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1439 ประจำปี 2561 ในการนี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทาน ‘โล่เกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ’ ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน