สนช.ขึ้นเหนือ เยี่ยม ‘KC Farm’

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) นำโดยนายองอาจ กิตติคุณชัย ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นำโดย พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร พร้อมคณะร่วม 31 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ KC Farm และบริษัท ซันสวีท เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร พร้อมร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ที่่ผ่านมา

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน