ข่าวด่วน

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยพายุฤดูร้อน ชุมชนรอบไนท์ซาฟารี

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) นำโดย นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ลงพื้นที่ชุมชนโดยรอบ บ้านตองกาย อ.หางดง และพื้นที่แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อนที่พัดกระหน่ำในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และชุมชนโดยรอบ เมื่อเย็นวันที่ 17 เมษายน 2561 โดยได้มอบน้ำดื่ม และจัดรถน้ำ ฉีดน้ำล้างถนน ในหมู่บ้านตองกาย และจัดรถเครนช่วยเทศบาลเมืองแม่เหียะเก็บกวาดและตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ที่ได้รับความเสียหาย รวมทั้งร่วมจัดรถขยะเก็บกวาดเศษใบไม้กิ่งไม้แก่ชุมชนด้วย

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน