ข่าวด่วน

ผู้ว่าฯ-เจ้าวีระยุทธ นำเจ้านายฝ่ายเหนือสายตระกูล ณ เชียงใหม่ สรงน้ำกู่เจ้าหลวง ปชช.-นทท.แห่ชมละครแสง สี เสียง ‘จักรีวงศ์ หว่านฟ้า ดารารัศมี’เนืองแน่น

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 17 เมษายน 2561 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าวีระยุทธ ณ เชียงใหม่ นำเจ้านายฝ่ายเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ กงสุลใหญ่ต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ่น และประชาชนชาวเชียงใหม่จัดริ้วขบวนจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวเชียงใหม่ อัญเชิญเครื่องสักการะประกอบด้วย ต้นดอก ต้นเทียน ต้นผึ้ง หมากสุ่ม หมากเบ็ง และน้ำขมิ้นส้มป่อย

โดยขบวนอัญเชิญฯ เดินเท้าจากหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เข้าสู่บริเวณพิธีหน้า ‘กู่เจ้าหลวง’ วัดสวนดอกวรวิหาร (พระอารามหลวง) สถานที่บรรจุอัฐิเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ 9 พระองค์ และพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ด้วยรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาที่เจ้าหลวงเชียงใหม่และทายาทที่ร่วมกันกอบกู้อิสรภาพและปกครองล้านนาให้อยู่เย็นเป็นสุขมาตราบจนทุกวันนี้ ชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าจึงพร้อมใจกันมาร่วมพิธีในวันนี้ หลังจากนั้นได้ร่วมกับเจ้าวีระยุทธ ถวายเครื่องทองน้อย เครื่องราชสักการะ พวงมาลัย และรดน้ำสระเกล้าดำหัวบนตราประจำพระองค์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่

ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ และคณะเจ้านายฝ่ายเหนือ ประกอบพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ เป็นประจำทุกปี ณ บริเวณกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์ และโดยเฉพาะพระราชชายาเจ้าดารารัศมีฯ ซึ่งโปรดให้สร้างอัฐิเจดีย์ หรือกู่ สำหรับบรรจุพระอัฐิ และอัญเชิญพระอัฐิของพระประยูรญาติที่ล่วงลับไปแล้วมาไว้รวมกันในที่เดียวกัน

ต่อมาเวลา 19.00 น. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดแสดงแสง สี เสียง Mini light and sound เรื่อง ‘จักรีวงศ์ หว่านฟ้า ดารารัศมี’ ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ เทิดพระเกียรติพระราชชายาเจ้าดารารัศมีฯ และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ตลอดจนส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน

โดยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติรับแสดงในบทบาท ‘พระราชชายาเจ้าดารารัศมี’ เป็นปีที่ 3 พร้อมเดี่ยว ‘จะเข้’ ในบทเพลงลาวจ๊อย ประกอบระบำซอ สะกดสายตาผู้ชมด้วยเสียงหวานไพเราะของดนตรี ท่ามกลางสายลมเย็นในช่วงค่ำคืน

และสามกษัตริย์ จากนักแสดงกิตติมศักดิ์แถวหน้าของเมืองเชียงใหม่ ประกอบด้วย นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ในบท ‘พญางำเมือง’ นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำจังหวัดเชียงใหม่ รับบท ‘พ่อขุนรามคำแหง’ และนายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ‘พญามังราย’ ผู้งามสง่า ซึ่งทั้งสามพระองค์ร่วมกันก่อร่างสร้างเมืองเชียงใหม่ เรียกเสียงปรบมือเกรียวกราวจากผู้ชมเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ยังมีทีมแพทย์มือหนึ่งและนักศึกษาแพทย์ จากภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในบทบาทเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ 9 พระองค์ พร้อมนักเรียนและนักศึกษาจากวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่กว่า 300 ชีวิต

ซึ่งเมื่อการแสดงแสง สี เสียง Mini light and sound เรื่อง ‘จักรีวงศ์ หว่านฟ้า ดารารัศมี’ กว่า 40 นาที จบลง ผู้ชมต่างพากันปรบมือแสดงความชื่นชมในความสามารถของนักแสดงทุกคน ที่ต่างทุ่มเทแรงกายและแรงใจ จากการฝึกซ้อมและแสดงจริง เพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชน ตลอดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่พากันมารับชมอย่างเนืองแน่นในค่ำคืนวันนี้ / ชมคลิป ได้ที่  https://youtu.be/6dAf8CQFVyQ

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน