ข่าวด่วน

‘สวนสัตว์เชียงใหม่’ ตักบาตร-ทำบุญ เสริมสิริมงคล เทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561

วันที่ 13 เมษายน 2561 ที่ใต้อาคารโสภณ ดำนุ้ย ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่เช้าวันนี้ นายวุฒิชัย ม่วงมัน รักษาการแทนผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นำเหล่าผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างสวนสัตว์เชียงใหม่ ทำบุญตักบาตรข้าวสารและอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 49 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่เมือง หรือสงกรานต์ประจำปี 2561 เพื่อความเป็นสิริมงคลแด่ตนเองและครอบครัวชาวสวนสัตว์เชียงใหม่

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน