คลิป/เปิดสวนอัศจรรย์สีสันแห่งดาวอังคาร (Amazing Mars Garden)

Gistda  จับมือ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เปิดสวนอัศจรรย์สีสันแห่งดาวอังคาร (Amazing Mars Garden) จำลองบรรยากาศและเรื่องราวบนดาวอังคารให้ร่วมค้นหาคำตอบ “มนุษย์จะอาศัยอยู่บนดาวอังคารได้จริงหรือ?” /รายละเอียด ไปที่ http://www.hedlomnews.com/?p=23251

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน