ชวนอุดหนุน ‘แบรนด์เด็กดอย’ รร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

 

มองหาของขวัญใช่มั้ย?

ถ้างั้น ชวนอุดหนุน แบรนด์เด็กดอย โรงเรียน ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 

“คิดเป็น ทำได้ ขายเป็น” Dekdoi Products

ติดต่อที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน