ข่าวด่วน

คณะกรรมการ บสย. มีมติแต่งตั้ง ‘นิภารัตน์ พิสิฐพิทยเสรี’รักษาการแทนผู้จัดการทั่วไป ร่วมขับเคลื่อน SMEs

ที่ประชุมคณะกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มีมติแต่งตั้งรักษาการผู้จัดการทั่วไป โดยเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ บสย. มีมติแต่งตั้ง นางนิภารัตน์ พิสิฐพิทยเสรี รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารทั่วไป รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป แทนนายนิธิศ มนุญพร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป พร้อมทั้งกล่าวว่า ตนในฐานะประธานกรรมการ บสย. และคณะกรรมการทุกคนพร้อมใจขับเคลื่อน บสย. ให้เป็นองค์กรที่เป็นเครื่องมือของรัฐ ในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน และเป็นไปตามเป้าหมายแผนวิสาหกิจ บสย. ปี 2561

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน