คลิป_โครงการหลวง เปิดตัวผลไม้ชนิดใหม่ ‘เนคทารีน’

รายละเอียด ไปที่ http://www.hedlomnews.com/?p=23087

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน