คลิป วันช้างไทย61 สวนสัตว์ชวนอนุรักษ์สัตว์ป่า

คลิป.. สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดรำลึกวันช้างไทย 13 มีค.61 ชวนเยาวชนอนุรักษ์สัตว์ป่า

รายละเอียดข่าว ไปที่ http://www.hedlomnews.com/?p=22798

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน