สนช.สัมมนาเครือข่ายการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ‘ใต้ร่มพระบารมี เทิดไว้เหนือเกล้าในแผ่นดิน’ที่เชียงใหม่

วันที่ 6 มีนาคม 2561 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พล อ.อ.ชาลี จันทร์เรือง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษา มาตรการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขของการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ผู้บริหารเทศบาล/อปท. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป กว่า 5,000 คน เข้าร่วมสัมมนา

ทั้งนี้คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมกับตำรวจภูธรภาค 5 และจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ้น ภายใต้แนวคิด ‘ใต้ร่มพระบารมี เทิดไว้เหนือเกล้าในแผ่นดิน’ เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างถูกต้อง รวมถึงเสริมสร้างความจงรักภักดีและร่วมสืบสานพระราชปณิธานด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสถาบันพระมหากษัตริย์

อย่างไรก็ตามภายในงานมีการบรรยายพิเศษเรื่อง ‘สถาบันพระมหากษัตริย์กับความมั่นคงของประเทศ’ โดย พ.อ.วรวุฒิ แสงทอง อนุกรรมาธิการ (นายทหารปฏิบัติการประจำมณฑลทหารบกที่ 11 ช่วยราชการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดนครนายก) นิทรรศการแสดงพระอัจฉริยภาพและโครงการพระราชดำริในพระมหากษัตริย์ เพื่อให้ประชาชนมาร่วมเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า จากการรับชมผลงานที่จัดแสดงจากหน่วยงานต่างๆ อีกด้วย

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน