ออมสิน ชวนทำบุญผ่าน ‘QR สาธุ’หนุนนโยบาย Thailand 4.0 ทันสมัยไร้เงินสด

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดตัวโครงการ ‘QR สาธุ ธนาคารอมสิน’ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน เพื่ออำนวยความสะดวกในการร่วมทำบุญ ซึ่งเป็นรูปแบบการบริจาคเงินให้กับวัดด้วยการสแกน QR Code โดยมีพระเทพรัตนนายก เจ้าอาวาสพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมเปิดตัวโครงการฯ เมื่อเร็วๆ นี้

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 และนโยบายสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ของรัฐบาล โดยการชำระเงินผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดด้วยแอปพลิเคชั่นของธนาคารออมสินบนโทรศัพท์มือถือตั้งแต่ต้นปี 2558 ก่อนที่จะพัฒนามาสู่การชำระเงินในชื่อ ‘GSB PAY’ และเปิดให้บริการเมื่อปลายปี 2560 โดยนำบริการเข้าถึงผู้ค้า ผู้รับชำระเงิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ ล่าสุดธนาคารออมสินซึ่งส่งเสริม สนับสนุน และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามาโดยตลอด ได้จัดกิจกรรมทำบุญภายใต้โครงการ ‘QR สาธุ’ เชิญชวนทำบุญตามวัดต่างๆ ทั่วประเทศ หรือบริจาคเงินกับองค์กรการกุศลต่างๆ ด้วยการสแกน QR Code ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อทั้งวัดและผู้บริจาคในด้านของความสะดวกและความปลอดภัย โดยผู้บริจาคสามารถสแกน QR Code ของวัดได้ทั้งจากบริการ MyMo หรือ Mobile Banking ของธนาคารอื่น

“การเข้าวัดทำบุญ การบริจาคเงินให้แก่องค์กรการกุศลต่างๆ เป็นการปฏิบัติของคนไทยมาช้านาน เราจะคุ้นเคยกับการใช้เงินสดในการทำบุญใส่ซอง หรือเย็บติดต้นผ้าป่าต้นกฐิน แต่จากนี้ไปธนาคารออมสินได้เข้ามาเชื่อมต่อระหว่างคนทำบุญกับวัดและองค์กรการกุศล ด้วยการจัดทำ QR Code Payment ให้แก่วัด ศาสนสถาน สำหรับรองรับการบริจาคเงินทำบุญ เพื่อให้คนบริจาคเงินไม่ต้องเตรียมเงินสด เพียงแค่ใช้โทรศัพท์สแกน QR Code เพื่อชำระเงินทำบุญได้สะดวก เงินเข้าบัญชีวัด ซึ่งวัดสามารถบริหารจัดการต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกวันนี้มีจำนวนวัดทั่วประเทศที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารออมสินจำนวนมาก โดยธนาคารออมสินจะเข้าไปอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียม QR Code ให้ต่อไป” นายชาติชาย กล่าว

อย่างไรก็ตามในปีนี้ ธนาคารออมสินจะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อสร้างการรับรู้ รวมถึงอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย สำหรับบริจาคเงินทำบุญผ่าน QR Code ‘QR สาธุ ธนาคารออมสิน’ โดยเฉพาะการทำบุญในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เริ่มตั้งแต่วันมาฆบูชา (วันที่ 1 มีนาคม) วันวิสาขบูชา (วันที่ 29 พฤษภาคม) วันอาสาฬหบูชา (วันที่ 27 กรกฎาคม) และวันออกพรรษา (วันที่ 24 ตุลาคม) เป็นต้น จึงขอเชิญประชาชนทั่วไปและพุทธศาสนิกชน ร่วมสร้างประสบการณ์การทำบุญ หรือการชำระเงินในรูปแบบใหม่ เพื่อพัฒนาระบบการชำระเงินทางอิเลคทรอนิกส์ประเทศ และก้าวทันเทคโนโลยีในยุคปัจจัน

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน