ผู้ช่วยอธิการบดีม.นอร์ท นั่งหัวโต๊ะคัดเลือกสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เป็นประธานกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน