คลิป ‘กุหลาบจุฬาลงกรณ์’ นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี

คลิป : สวยหวาน บานสะพรั่ง ‘กุหลาบจุฬาลงกรณ์’ นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี 3เดือนเต็ม 8 ธันวาคม 2560 -20 มีนาคม 2561 ที่เชียงใหม่

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน