ข่าวด่วน

มหาวิทยาลัย CLSU มอบรางวัล Achievement Award แก่ ‘วุฒิชัย ม่วงมัน’ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่นผู้ประสบความสำเร็จ

นายวุฒิชัย ม่วงมัน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เข้ารับรางวัล Achievement Award หรือ ศิษย์เก่าดีเด่นผู้ประสบความสำเร็จ จาก Dr.Tereso A.Abella อธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งรัฐลูซอนกลาง (CLSU) ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 หลังได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน