กองทัพภาคที่3เผย จนท.ตัดทำลายไร่ฝิ่นแล้วกว่า250ไร่ พบยังปลูกซ้ำหลังอากาศหนาวต่อเนื่อง

ภายหลังกองทัพน้อยที่ 3 โดย พล.ท.สมพงษ์ แจ้งจำรัส แม่ทัพน้อยที่ 3 ดำเนินการจัดตั้ง ‘กองบัญชาการเฉพาะกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3’ ขึ้น เพื่ออำนวยการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยในโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3 และประสานการปฏิบัติกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไป ตามแผนการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่น ปี 2560 ห้วง 6 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 ในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติดได้มอบพื้นที่ตัดทำลายให้กองบัญชาการเฉพาะกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 65 พื้นที่ โดยมอบให้กองพลทหารราบที่ 4 จำนวน 8 พื้นที่ กองพลทหารราบที่ 7 จำนวน 25 พื้นที่ กองพลทหารม้าที่ 1 จำนวน 9 พื้นที่ และฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 23 พื้นที่นั้น

ล่าสุดกองบัญชาการเฉพาะกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 สรุปผลการตัดทำลายไร่ฝิ่น ห้วงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ถึงปัจจุบัน สามารถตัดทำลายไร่ฝิ่น จำนวน 320 แปลง 231.87 ไร่ 34 แปลง 42.66 ไร่ , ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ กองพลทหารราบที่ 4 จำนวน 34 แปลง 42.66 ไร่ , กองพลทหารราบที่ 7 จำนวน 173 แปลง 115.25 ไร่ และฝ่ายทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 301 แปลง 275.82 ไร่ จากเป้าหมายการสำรวจทั้งในเป้าและนอกเป้าของสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด จำนวน 512 แปลง 436.48 ไร่

ทั้งนี้จากการเปรียบเทียบการสำรวจและการตัดทำลายไร่ฝิ่นประจำปีงบประมาณ 2560 กับ ปี 2561 ในปัจจุบันพบว่า ผลการสำรวจจำนวนแปลงลดลง 73.88 % จำนวนไร่ลดลง 72.63 % และผลการตัดทำลายไร่ฝิ่นลดลง 83.54 % จำนวนไร่ลดลง 85.30 % เนื่องจากสภาพอากาศในพื้นที่มีฝนตกยาวนานกว่าปกติ ทำให้ผู้ลักลอบเลื่อนห้วงการปลูกฝิ่นจากห้วงเวลาเดิมออกไป รวมทั้งการร่วมปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเข้าดำเนินการอย่างเข้มข้น ล่าสุดจากการบินสำรวจของสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติดในห้วง 2 กลางเดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเป็นช่วงอากาศที่หนาวเย็น พบว่ามีการปลูกฝิ่นโดยการหว่านเมล็ดซ้ำในแปลงเดิมและเปิดแปลงใหม่ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเข้าดำเนินการตัดฟันทำลายตามแผนยุทธการต่อไป

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน