ทำดีต้องชม ‘สมาคมภริยาอัยการ’ ร่วมบริจาคเงินเพื่อโรงเรียนและโรงพยาบาลพื้นที่แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

สมาคมภริยาอัยการ นำโดย นางอรุณี ชุติวงศ์ นายกสมาคมฯ มอบชุดเสื้อวอร์มและกางเกงขายาวสีม่วงปักชื่อนักเรียน พร้อมผ้าห่ม เสื้อผ้า เครื่องกีฬา อุปกรณ์ทางการศึกษา ขนม และไอศกรีม สำหรับนักเรียนชาย-หญิง รวม 124 คน และบริจาคเงินเพื่อสร้างห้องสุขาจำนวน 2 ห้อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 258,500 บาท ให้แก่โรงเรียนบ้านแม่ปาน หมู่ 10 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนพรัตน์ บุญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ปาน เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ยังร่วมกันมอบเงิน จำนวน 256,200บาท เพื่อซื้อเครื่องวัดสัญญาณชีพ จำนวน 2 เครื่อง / เครื่องช่วยหายใจทารกขณะส่งต่อ จำนวน 1 เครื่อง และเงินอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อสมทบซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้แก่ นายแพทย์วิเชียร ศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา หมู่ 9 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน