ผู้ว่าฯนำถวายความภักดี-รำลึกวันยุทธหัตถี ‘สมเด็จพระนเรศวรมหาราช’ปี2561

เมื่อเวลา 09.09 น. วันที่ 18 มกราคม 2561 ที่บริเวณสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีวันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 ด้วยการถวายพวงมาลัยข้อพระกร ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ถวายพานพุ่มสักการะพระสถูปเจดีย์ฯ อ่านประกาศพระราชสดุดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย พร้อมยิงสลุต จำนวน 21 นัด โดยมีเจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนองค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมถวายพานพุ่มสักการะพระสถูปเจดีย์ฯ

ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่จะประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันที่ 18 มกราคมของทุกปี ณ บริเวณสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วีรกษัตริย์นักรบที่มีพระปรีชาสามารถยิ่ง ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่กอบกู้เอกราชให้ชาติไทย สมเด็จพระนเรศวรทรงทำศึกสงครามเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้กับกรุงศรีอยุธยา ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา เมื่อพุทธศักราช 2135 พระเกียรติยศเลื่องลือไปทั่วสารทิศและเป็นเหตุผลสำคัญประการหนึ่งที่ข้าศึกไม่กล้ามารุกรานไทยอีกเป็นเวลากว่าร้อยปี

 

สำหรับพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนเมืองงายและชาวเชียงใหม่ร่วมกันก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2508 ในบริเวณที่เชื่อกันว่าเป็นเส้นทางที่พระองค์ทรงกรีฑาทัพและพักแรม ก่อนเข้าทำศึกกับพระเจ้าอังวะเมื่อปีมะเส็ง พุทธศักราช 2148 ต่อมาสมเด็จพระนเรศวรทรงประชวรเป็นฝีละลอกขึ้นที่พระพักตร์กลายเป็นพิษ และเสด็จสวรรคตที่เมืองหาง เมื่อวันจันทร์ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6 ตรงกับวันที่ 25 เมษายน ขณะพระชนมายุได้ 50 พรรษา รวมเวลาอยู่ในราชสมบัติได้ 15 ปี

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน