ข่าวด่วน

เชียงใหม่ จับมือ TCEB ยกระดับงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับปี 61 ชูแนวคิด “Chiang Mai Blooms 2018” ในปฏิทินการท่องเที่ยว ตั้งเป้าเป็นเดือนแห่งดอกไม้

 

วันที่ 10 มกราคม 2561 ที่ห้องสัมมนาเธียร์เตอร์ SME ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุม เชิงปฏิบัติการแผนการยกระดับงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ 2561 : ชุมชนมีส่วนร่วม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ และตัวแทนจากแต่ละอำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานดังกล่าว

ทั้งนี้สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (TCEB) ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมโรงแรมไทย (ภาคเหนือ) และหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่มีเป้าหมายขยายวันจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ให้ครอบคลุมไปตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์ จากเดิมที่จะจัดระหว่างวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 นี้

โดยมีแนวคิดว่า “เชียงใหม่บลูมส์” (Chiang Mai Blooms 2018) เพื่อเชิดชูและคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และความงดงามตระการตาของไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ โดยในปีนี้ดึงทุกภาคส่วนทั้งผู้ประกอบการ องค์กรปกครองท้องถิ่น หมู่บ้าน และประชาชนชาวเชียงใหม่ เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน Roadmap for Chiang Mai flower fest ให้ภาพรวมของงานทั้งหมดน่าสนใจ

 

โดยนำเอาวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการออกแบบสร้างสรรค์มาให้ความรู้ แนวทาง แผนการพัฒนา เพื่อนำไปสู่การต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบขบวนของแต่ละอำเภอให้ออกมาโดดเด่น บ่งบอกถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี และเอกลักษณ์ในพื้นที่ของตนเอง หวังสร้างความประทับใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น และยังเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สสปน. กล่าวว่า TCEB เข้ามามีส่วนร่วมกับงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 โดยก่อนหน้านี้ให้การสนับสนุนงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “LANNA EXPO” ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี โดยส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจในแต่ละพื้นที่ของเชียงใหม่ เพื่อหาเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่อย่างชัดเจน พร้อมนำกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับดอกไม้จากชุมชนและผู้ประกอบการ เช่น โรงแรม สปา ร้านอาหาร ศูนย์การค้า ให้เป็นไปในรูปแบบของปฏิทินการท่องเที่ยว สอดคล้องไปกับการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์

โดยจะเผยแพร่ไปในช่องทางออนไลน์ ทั้งในเว็ปไซด์ www.Chiangmaiblooms.com เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ รวมถึงได้สร้างประสบการณ์แปลกใหม่กับเดือนแห่งดอกไม้ในจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 42 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “หมื่นแสนมวลบุปผา งามตาทั่วเวียงพิงค์” ระหว่างวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด ลานประตูท่าแพ และเชิงสะพานนวรัฐ โดยจะมีพิธีเปิดงานฯในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 19.00 น. ณ เวทีกลางในสวนสาธารณะหนองบวกหาด อำเภอเมืองเชียงใหม่ และในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. จะมีพิธีปล่อยขบวนแห่รถบุปผชาติ ณ เชิงสะพานนวรัฐ เคลื่อนไปยังประตูท่าแพ คูเมืองเชียงใหม่ ก่อนนำไปจอดที่บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด

โดยภายในงานจะมีกิจกรรมมากมายประกอบด้วย การประกวดนางงามบุปผชาติและนางงามบุปผชาตินานาชาติ ขบวนรถบุปผชาติ การจัดนิทรรศการ การประกวดไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวน การจำหน่ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ การแสดงพื้นบ้าน และการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน