ข่าวด่วน

ผู้ว่าฯรับมอบผ้าห่มกันหนาว 5,000ผืนจากปตท. ส่งต่อผู้ประสบภัยหนาวชาวเชียงใหม่

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 5 มกราคม 2561 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานรับมอบผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้โครงการ ‘กลุ่ม ปตท. รวมพลังช่วยเหลือผู้ประสบภัย’ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายชุฤทธิ์ จิตวีระ ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม ปตท. พร้อมคณะเป็นตัวแทนส่งมอบ

ซึ่ง กลุ่ม ปตท. ให้การสนับสนุนผ้าห่มกันหนาวแก่จังหวัดเชียงใหม่จำนวน 5,000 ผืน มูลค่า 625,000 บาท เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวเย็น และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวเย็นให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ต่อไป

ทั้งนี้จากการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวแก่ราษฎร ประจำปีงบประมาณ 2561 มีผู้ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 386,541 คน มีผู้สูงอายุ จำนวน 142,721 คน เด็กไร้ผู้อุปการะ จำนวน 3,016 คน คนพิการทุพพลภาพ จำนวน 25,893 คน ผู้มีรายได้น้อย จำนวน 61,631 คน และผู้ประสบความเดือดร้อน จำนวน 153,291 คน โดยมีความต้องการเครื่องกันหนาว รวมทั้งสิ้น 451,518 ชิ้น ซึ่งแผนการดำเนินงานแจกจ่ายเครื่องกันหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 25 อำเภอ ณ วันที่ 5 มกราคม 2561 ได้แจกจ่ายไปยังพื้นที่ต่างๆไปแล้ว 70,967 ชิ้น และจะทยอยนำผ้าห่มกันหนาวไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็นให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ต่อไป

สำนักข่าวเห็ด รายงาน