ข่าวด่วน

ภาครัฐ-เอกชนร่วมปลุกพลัง ปั้นเครือข่าย ‘Food Truck’ สู่อัตลักษณ์เมืองเชียงใหม่

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ (NTFV) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการกลุ่ม ‘Food Truck’ เข้าร่วมสัมมนาเปิดตัวโครงการ พร้อมรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเป้าหมาย FOOD TRUCK ในหัวข้อ “ปลุกพลัง Food Truck สู่อัตลักษณ์เมืองเชียงใหม่” ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

อย่างไรก็ตามโครงการ “ปลุกพลัง Food Truck สู่อัตลักษณ์เมืองเชียงใหม่” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับกลุ่มเครือข่ายและส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจและมีการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดผลิตภาพ หรือนวัตกรรมระหว่างกันในกลุ่มเครือข่าย ผ่านการสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการโดยทีมงานมืออาชีพ เพื่อสร้างความสำเร็จในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจ Food Truck สู่การสร้างเครือข่ายในกระบวนการทางอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ ผ่านกิจกรรมสัมมนาสร้างความสัมพันธ์ของการเป็นพันธมิตรธุรกิจ

การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน และโครงสร้างบริหารกลุ่มเครือข่าย การประเมินสถานภาพรายวิสาหกิจที่เป็นสมาชิก และการดำเนิน Mini Pproject นำร่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งและตอบโจทย์ทิศทางการดำเนินงานของกลุ่มในปัจจุบันสู่อนาคตอย่างตรงจุด

มาร่วมกันปั้น ‘Food Truck’ สู่การเป็นอัตลักษณ์เมืองเชียงใหม่ไปพร้อมกัน เพราะโอกาสดีดีแบบนี้…พลาดไม่ได้แล้ว !!!!

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ (Northern Thailand Food Valley Command Center) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5330 4346-7 โทรสาร 0 5324 6353

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน