ข่าวด่วน

แถลงจัด ‘โครงการหลวง2560’พบสินค้าจากยอดดอยสูงกว่า800ชนิด 21-24ธค.60

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ศ.เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ประธานกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2560 นายสุทัศน์ ปลื้มปัญญา ประธานฝ่ายนิทรรศการ และ ศ.ดร ดนัย บุณยเกียรติ ประธานฝ่ายจัดหาและจำหน่าย ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน ‘โครงการหลวง 2560’ ณ ร้านโครงการหลวง สาขาสุเทพจังหวัดเชียงใหม่

ศ.เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ประธานกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2560 กล่าวว่า ด้วยมูลนิธิโครงการหลวงได้กำหนดจัดงาน “โครงการหลวง ๒๕๖๐” ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงก่อตั้งโครงการหลวง และยังเพื่อเผยแพร่กิจกรรมรวมทั้งผลิตผลผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของโครงการหลวง ในโอกาสก้าวย่างสู่ปีที่ 49 โดยมีกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 21-24 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนนิมมานเหมินท์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในเวลา 15.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดมาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานในวันที่ 21 ธันวาคม 2560

“กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นิทรรศการผลความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนา การจำหน่ายผลิตผลผลิตภัณฑ์โครงการหลวง การสาธิตและจำหน่ายอาหารจากผลิตผลโครงการหลวง รวมทั้งกิจกรรมการประกวด และการแสดงของเยาวชนชนเผ่าในพื้นที่โครงการหลวง เพื่อให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง เป็นที่ทราบแก่บุคคลทั่วไป” ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ กล่าว

นายสุทัศน์ ปลื้มปัญญา ประธานฝ่ายนิทรรศการฯ กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงจัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ที่ อ.แม่ระมาด จ.ตาก เป็นแห่งที่ 39 มีพื้นที่รับผิดชอบ 11 หมู่บ้าน โดยราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ส่วนการจัดแสดงผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการประกอบด้วย พืชชนิดใหม่ อาทิ เนคทารีนพันธุ์โกเมน ส้มคัมควัทพันธุ์กลมหวาน เคพกูสเบอร์รีพันธุ์เหลืองทอง ถั่วลันเตาหวาน คะน้าต้นปาล์ม เบบี้ขาวปลี พืชชนิดใหม่ ควินัว เห็ดถั่งเฉ่า ผลิตภัณฑ์แปรรูป กาแฟเห็ดหลินจือ ถั่งเฉ่าหิมะ ชาอัสสัม และสบู่อ่อน ทุกชนิดเน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ ประธานฝ่ายจัดหาและจำหน่ายฯ กล่าวว่า สินค้าที่นำมาจำหน่ายมีมากกว่า 800 ชนิด อาทิ ผักปลอดภัย ผักอินทรีย์ ผลไม้ ดอกไม้สายพันธุ์ใหม่ๆ ผลผลิตด้านปศุสัตว์ อาหารปรุงสำเร็จ ดอกไม้แห้ง งานหัตถกรรม และต้นไม้ ซึ่งปีที่ผ่านมาสร้างรายได้กว่า 8 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อน และคาดว่าปีนี้น่าจะสูงขึ้นอีกจากความต้องการบริโภคผักปลอดภัยมากขึ้นของประชาชน

ทั้งนี้ระหว่างการแถลงข่าวมีการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ โดยวงดนตรีจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมการมอบรางวัลการประกวดคลิปสั้นเชิญเที่ยวงานโครงการหลวง 2560 แนะนำผู้เข้าประกวดคู่ขวัญยุวเกษตรกรโครงการหลวง

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน