แม่ทัพภาคที่3 เปิดกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนดิน” นำชาวเชียงใหม่กว่า 3,000 คน ร่วมพัฒนาคูเมืองถวายเป็นราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงร.9

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ที่บริเวณลานประตูท่าแพ พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนดิน” โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ กำลังพลจากหน่วยทหาร รัฐวิสาหกิจ เอกชน และพลังจิตอาสาประชาชนและจิตอาสาภาครัฐ กว่า 3,000

ร่วมโครงการที่ได้รับพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการทำความดี และเพื่อให้ประชาชนมีความสามัคคี มีความสุข และประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน

โดยในวันที่ 5 ธันวาคม ถือเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบิตร เป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ด้วยการปฏิบัติภารกิจในการพัฒนาพื้นที่บริเวณและรอบคูเมืองเชียงใหม่

ทั้งนี้โครงการดังกล่าว เป็นระยะที่สองต่อจากโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อเป็นการทำประโยชน์แก่ส่วนรวมและสร้างจิตสำนึกในการทำความดีและร่วมกันทำความดี

โดยภายในงานได้แบ่งเป็น 6 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมทำความสะอาดถนน ทางเท้า ระยะทาง 12 กิโลเมตร และตัดแต่งกิ่งไม้ 2) กิจกรรมขุดลอกคูเมือง บริเวณแจ่งหัวริน 3) กิจกรรมทำเครื่องหมายจราจร และทาสีขอบทางบริเวณลานท่าแพ

4) กิจกรรมดูดลอกท่อระบายน้ำบริเวณตลาดสมเพชร 5) กิจกรรมขุดลอกลำเหมืองกลาง ระยะทางประมาณ 580 เมตร และดูดลอกท่อรวบรวมน้ำเสียในคลองแม่ข่า 6) การพัฒนาและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในคลองแม่ข่าบริเวณชุมชน เอื้ออาทรป่าตัน เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างภูมิทัศน์ที่สะอาดตา น่าดู น่าเที่ยว สร้างความรักความสามัคคีในชุมชนต่อไป

โดยเวลาต่อมาที่ชุมชนบ้านเอื้ออาทรป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาคลองแม่ข่า และการรื้อถอนอาคารบ้านเรือนที่รุกล้ำคลองแม่ข่า โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหน่วยงานภาครัฐ กำลังพลจากหน่วยทหาร รัฐวิสาหกิจ เอกชน และพลังจิตอาสาประชาชนและจิตอาสาภาครัฐ บูรณาการความร่วมกัน และมอบถุงยังชีพ จำนวน 50 ถุง ให้กับประชาชนหมู่บ้านเอื้ออาทรที่ได้รับผลกระทบจากการรื้อถอนบริเวณคลองแม่ข่า โดยประชาชนที่รุกล้ำมีความสมัครใจให้รื้อถอน

ทั้งนี้ ‘คลองแม่ข่า’ เป็นลำน้ำธรรมชาติที่ไหลผ่านตัวเมืองใหม่ในเขตอำเภอแม่ริม อำเภอเมือง และไหลลงสู่แม่น้ำปิงที่อำเภอหางดง แบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงแรกอยู่ในเขตอำเภอแม่ริม ช่วงที่ 2 อยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ทั้งหมด ช่วงที่ 3 ช่วงท้ายน้ำ เริ่มจากเทศบาลตำบลป่าแดดถึงอำเภอหางดง ปัญหาที่เกิดกับลำน้ำแม่ข่าใน 2 ช่วงแรกที่ไหลผ่านเขตเทศบาลมีการรุกล้ำลำน้ำสร้างบ้านเรือนและถนนทับทางน้ำ ทำให้ปิดกั้นทางน้ำไม่มีการไหลเวียน จนทำให้ช่วงที่ 3 ซึ่งเป็นช่วงท้ายน้ำ เป็นที่รองรับน้ำเน่าเสียจากต้นน้ำและเขตเทศบาล มีวัชพืชปกคลุม

โดยทุกภาคส่วนได้บูรณาการความร่วมมือ ร่วมแก้ไขปัญหาลำน้ำแม่ข่ายสายนี้ เพื่อให้สามารถกลับมามีสภาพที่สมบูรณ์เหมือนเดิม ตลอดจนเพื่อให้น้ำสามารถไหลเข้าสู่ลำน้ำ และรองรับน้ำที่ระบายลงมาในคลองแม่ข่าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หากสามารถพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเมืองเชียงใหม่ได้อย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตต่อไป

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน