แห่รับลมหนาว ‘ดอยอ่างขาง’ 10องศาฯ

คลิป/ แห่รับลมหนาว ‘ดอยอ่างขาง’ 10องศาฯ
(23 พฤศจิกายน 2560) นักท่องเที่ยวแห่รับลมหนาว ‘ดอยอ่างขาง’  ชมหมอก-ดูวิถีชนเผ่าเก็บยอดอ่อนชาไร่ชาสองพัน/ รายละเอียด ไปที่ http://www.hedlomnews.com/?p=21243

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน