เปิดให้ชม ‘หมู่บ้านล้านนา-พิพิธภัณฑ์มีชีวิต’/ ‘วิถีชีวิตล้านนา-ลานสรวงข่วงศิลป์’

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. (ตรงข้ามตลาดต้นพยอม) อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ร.ศ.โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธรนเปิดงาน “หมู่บ้านล้านนา : พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา” และ “ลานสรวงข่วงศิลป์” ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และประชาชนร่วมงานคับคั่ง

ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจมากมาย อาทิ วิถีชีวิตชาติพันธุ์ ไทลื้อ ไทใหญ่ ไทเขิน นิทรรศการเรือนไทลื้อ เครื่องสักการะล้านนา และผ้านุ่ง ผ้าห่มล้านนา กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาและฝีมือเชิงช่างของสล่าล้านนา

ตลอดจนการฝึกประดิษฐ์และผลิตงานหัตถกรรมพื้นบ้าน “ลานสรวง ข่วงศิลป์” อาทิ ฐานปั้นดิน ดุนโลหะ ต้องฉลุกระดาษสา ไม้ประดิษฐ์ ประดิษฐ์ว่าว วาดภาพบนพัด มัดย้อม และจิตรกรรมล้านนา

นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการภาพสีน้ำ การแสดงละครหุ่นมือ การสาธิตการประดิษฐ์ตุ๊กตาหุ่นเงา ตุ๊กตาหุ่นสายและลานกาดหมั้ว เพื่อเป็นการนอกอนุรักษ์ และสืบสาน ในแบบล้านนาสร้างสรรค์

 

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน