วัดยางกวง -วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ทำบุญ-สวดมนต์ถวายพระพร ‘ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์’

ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ พร้อมคณะครู นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯกว่า 200 คน ร่วมกับพระครูปลัดสุรเดช เจ้าอาวาสวัดยางกวง ร่วมกันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบพระชาตาหลวงและสวดมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารปฏิบัติธรรมกรรมฐานเฉลิมราชย์ วัดยางกวง ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เย็นวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

ดร.กษมา กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวัดยางกวง เสด็จพระดำเนินมาปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาอยู่เนืองๆ ทรงพระราชทานความเมตตาต่อประชาชนและชุมชนโดยรอบวัดยางกวงอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถานศึกษาที่อยู่ใกล้ชิดกับวัดแห่งนี้ จึงรวมใจกันสวดมนต์และประกอบพิธีตามแบบชาวล้านนาเพื่อถวายพระพรให้ทรงมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อให้ทรงงานได้ต่อเนื่องตามพระราชประสงค์

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน