คึกคักส่งท้ายปี งานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 12 Money Expo Chiangmai 2017 ที่เชียงใหม่

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ที่บริเวณชั้น 2 เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่ แอร์พอร์ต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 12 Money Expo Chiangmai 2017 ภายใต้แนวคิด Financial Innovation 4.0 นวัตกรรมการเงิน 4.0 โดยมีนายสันติ วิริยะรังสฤษฏ์ ประธานจัดงาน Money Expo Chiangmai 2017 พร้อมนายธนาคาร นักธุรกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนร่วมงานอย่างคับคั่ง

ซึ่งภายในงานมีธนาคาร สถาบันการเงิน องค์กรภาครัฐและเอกชน 37 แห่ง ร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการแก่ประชาชนชาวเชียงใหม่และภาคเหนือ ตลอด 3 วัน ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560 คาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนในงานไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 9 หม่ื่นล้านบาท

นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า ถือเป็นการจัดงานมหกรรมการเงินเป็นครั้งสุดท้ายในภูมิภาค เพื่อหนุนนโยบายของรัฐบาลในแบบประชารัฐ มุ่งหวังให้ประเทศไทยพ้นกับดักด้วยการนำเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาใช้ในภาคการเงิน และจากความร่วมมือของทุกส่วนทำให้ปีนี้ประเทศไทยถูกจัดอันดับแบบก้าวกระโดดจากอันดับที่ 46 ขึ้นมาที่ 26 เกิดการเชื่อมโยงต่อการใช้ Smart Phone ในไทยเฉลี่ย 44.4% แสดงว่าคนไทยหนึ่งคนมีการใชเโทรศัพท์มากกว่า 1 เครื่อง

“ปีนี้เรามีตัวเลขของการทำธุรกรรมผ่านธนาคารสูงถึง 36 ล้านคน มูลค่า 35 ล้านๆ บาท ซึ่งนายกรัฐมนตรีต้องการให้มีการเชื่อมโยงช่องทางการค้าการลงทุนทั้งในและระหว่างประเทศเข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถเดินหน้าไปได้อย่างราบรื่น เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ขีดความสามารถ และอันดับการลงทุนขยับขึ้น ให้ทุกคนอยู่รอดได้ โดยสินค้าหันมาใช้นวัตกรรมใหม่และมีมูลค่า เพื่อให้ทั้งภาคเศรษฐกิจและเกษตรกรได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งเชื่อว่าจากไตรมาสสุดท้ายที่ตัวเลขทางการเงินและภาคเศรษฐกิจเกือบทุกด้านดีขึ้น ทั้งท่องเที่ยว ลงทุน รวมทั้งการส่งออกที่ 7 เดือนที่ผ่านมาดีขึ้นมาก จะส่งผลให้ทิศทางในปีหน้าดีขึ้นอย่างแน่นอน” นายวิสุทธิ์ กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน