งดงาม วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่จัดแสดงประจำปี ‘เทิดไท้องค์ราชันย์ฯ’ 13พย.-20ธค.60

วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ โดย ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ จัดซ้อมใหญ่การแสดงประจำปีการศึกษา 2560 ‘เทิดไท้องค์ราชันย์ พนาวันสัตวา ภูมิปัญญาพื้นบ้าน นาฎกรรมรำเต้นเล่นโขน’ ณ โรงละครวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ โดยเปิดโอกาสให้เด็กด้อยโอกาส จากโรงเรียนโสตศึกษา อนุสารสุนทร โรงเรียนสอนคนหูหนวก ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เข้ารับชมเพื่อเปิดโลกทัศน์ และสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนไทยทุกกลุ่ม เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

ซึ่งการแสดงประจำปีการศึกษา 2560 ‘เทิดไท้องค์ราชันย์ พนาวันสัตวา ภูมิปัญญาพื้นบ้าน นาฎกรรมรำเต้นเล่นโขน’ จะเริ่มทำการแสดงตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 (รอบปฐมทัศน์) และรอบปกติ เริ่มวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ไปจนถึงวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560

โดยเปิดการแสดงวันละ 2 รอบ คือ รอบเช้าเวลา 09.00 น. และรอบบ่ายเวลา 13.00 น. สำหรับสถานศึกษาที่ต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ โทร 053-283561-2

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน