รมว.ทส.เทียบไนท์ซาฟารีเป็น ‘พรีเมียร์ ลีก’ แค่เปลี่ยนโค้ชเข้ามาคุมทีม

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมวารีกุญชร เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารองค์การสวนสัตว์ และผู้บริหารเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมมอบนโยบายและตรวจเยี่ยมพื้นที่การดำเนินการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่

โดยในที่ประชุมผู้แทนองค์การสวนสัตว์ชี้แจงมติคณะรัฐมนตรี ที่ให้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีแยกจากสำนักพิงคนคร และเข้ามาอยู่ในการกำกับดูแลขององค์การสวนสัตว์ ในขณะที่ผู้แทนเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีชี้แจงถึงผลการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อมในการอยู่ใต้การกำกับขององค์การสวนสัตว์ ปัญหาและอุปสรรคในช่วงการเปลี่ยนผ่าน ตลอดจนการหารือในประเด็นสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หลังจากนั้น พล.อ.สุรศักดิ์ ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่า เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นพื้นที่ระดับเวิลด์คลาส หากเทียบเป็นฟุตบอลก็อยู่ในระดับพรีเมียร์ ลีก แต่เป็นช่วงเวลาในการเปลี่ยนโค้ชที่มีความชำนาญมากกว่าเข้ามาดูแล จากเดิมที่มีผู้บริหารจากสำนักพิงคนครซึ่งไม่ชำนาญ แต่ปัจจุบันจะเป็นคณะกรรมการ หรือบอร์ดจากองค์การสวนสัตว์ที่มีความชำนาญเรื่องสัตว์ระดับมาตรฐานโลกมาดูแล โดยรูปแบบจะยังคงเดิมเพราะมีคณะทำงานร่วมกัน และคำนึงถึง 3 ระดับ คือ ประชาชนที่เกี่ยวข้อง พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ และระดับผู้บริหาร ตำแหน่งและรายได้ต่างๆ จะเหมือนเดิม ซึ่งปัจจุบันไม่มีซีอีโอดูแลเพราะหมดอายุ ในอนาคตก็ต้องมีการรับสมัครและคัดสรร โดยต้องเป็นบุคคลที่มีเวลาเต็มที่

“จากนี้ต้องมีสวนสัตว์ที่เป็นเครือข่ายกัน เวลามีสัตว์เกินจะได้มีพื้นที่รองรับ แลกเปลี่ยนกัน ในเรื่องการผสมพันธ์ุ เพราะหากเป็นพี่น้อง หรื เลือดชิดกันก็จะมีปัญหา ต่อไปคณะทำงานจะเข้ามาศึกษากำหนดและนำเสนอว่าการเปลี่ยนผ่านจะทำอย่างไร ใช้มืออาขีพเข้ามาช่วยดู”

พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวอีกว่า วันนี้ก็ใกล้จะเรียบร้อยแล้วหลังการหารือกัน อะไรจำเป็นต้องขอ ครม. อนุมัติบ้าง เพราะไนท์ซาฟารีมีพระราชกฤษฎีกาของพิงคนคร เช่น ทรัพย์สินที่เคยอยู่รวมกับพิงคนครก็เริ่มมีการสะสาง หลังแยกไนท์ซาฟารีออกจากศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ก็ต้องกำหนดเป้าหมายให้มีรายได้ ซึ่งวันนี้ที่ฟังรายงานก็เห็นว่าเริ่มมีรายได้ 100 ล้าน และคงดีขึ้นเพราะการลงทุนน้อยลง และต้องเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาให้มากขึ้น

“ปัจจุบันเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นองค์การมหาชน ก็หารือกันว่าในส่วนขององค์การสวนสัตว์ก็น่าจะทำให้เป็นเหมือนกัน เพราะสวนสัตว์เป็นรัฐวิสาหกิจ แต่ให้บริการสังคมโครงสร้างน่าจะใช้กว่า เพราะให้บริการให้ความรู้นักเรียน เยาวชน เป็นห้องเรียนรู้ แต่สามารถสร้างรายได้เลี้ยงตัวเองได้”

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน