ชวนจุดถางประทีป-ลอยกระทงสายบนน้ำตก’วัดผาลาด’

ชวนจุดผางประทีป-ลอยกระทงสาย บนน้ำตกที่วัดผาลาด / รายละเอียด ไปที่ http://www.hedlomnews.com/?p=20988
สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน