สวนสัตว์เชียงใหม่ ชวนลอยกระทงกลางหิมะ

สวนสัตว์เชียงใหม่ชวนลอยกระทงกลางหิมะ อุณหภูมิติดลบ 7องศาฯ /รายละเอียด ไปที่ http://www.hedlomnews.com/?p=20979

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน