บวงสรวง-ยกยอดฉัตร ‘พระเมรุมาศจำลอง’ ที่เชียงใหม่

คลิป.. บวงสรวง-ยกยอดฉัตร ‘พระเมรุมาศจำลอง’ ที่เชียงใหม่ / รายละเอียด ไปที่ http://www.hedlomnews.com/?p=20439