ข่าวด่วน

ราชภัฏเชียงใหม่ร้อยดวงใจ แสดงความอาลัยแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน

 

ช่วงค่ำวันที่  12 ตุลาคม 2560  ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปีราชภัฏเชียงใหม่   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ได้จัดงาน “ราชภัฏเชียงใหม่ร้อยดวงใจ แสดงความอาลัยแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน” ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดย ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตัวแทนชุมชนศรีมงคล ชุมชนพัฒนาบ้านกู่เต้า และประชาชน ได้ร่วมกันจุดเทียนแสดงความอาลัย เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน