ข่าวด่วน

เชียงใหม่ผนึกกำลังสถาบันการศึกษา ร่วมแสดงมหรสพสมโภชยันรุ่ง ถวาย ‘ในหลวงรัชกาลที่9’สุดฝีมือ

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ที่ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการแสดงมหรสพสมโภชและกำหนดการแสดงเวทีดนตรีและการแสดงในราชสำนัก พิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการจัดแสดงมหรสพฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือ เพื่อถวายความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณฯ อย่างสมพระเกียรติ

ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการจัดแสดงมหรสพฯ กล่าวว่า การแสดงมหรสพสมโภชจะมีเพียงวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เท่านั้น รวม 4 เวที คือ เวทีที่ 1. การแสดงในราชสำนัก เริ่มการแสดงในเวลา 18.00-06.00 น. ประกอบด้วยหนังติดตัวโขน ชุด จับลิงหัวค่ำ โขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน รามาวตาร (ตอน นารายณ์ปราบนนทุก ลักสีดา ถวายพล) การแสดงรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ รำบุษบาชมศาล รำศุภลักษณ์อุ้มสม รำย่าหรันตามนกยูง ละครเรื่อง พระมหาชนก การบรรเลงวงเครื่องสายไทย การบรรเลงวงปี่พาทย์ ละครนอกเรื่องสังข์ทอง ตอน มณฑาลงกระท่อม โขนชุดทศพิธราชธรรม ยกรบ พระรามคืนนคร รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เวทีที่ 2. การแสดงเวทีดนตรีและการแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ เริ่มเวลา 18.00-06.00 น. การแสดงชุด พุทธรักษา สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ดนตรีพื้นเมืองโดยสถาบันการศึกษาในพื้นที่พร้อมใจกันมาร่วมแสดง คณะหุ่นช่างฟ้อนโจหน่า ศิลปินขับซอล้านนา กลองล้านนา การแสดงฟ้อนภาคเหนือโดยวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ประกอบด้วย ฟ้อนวี ฟ้อนที ฟ้อนสาวไหม ฟ้อนไต ระบำชาวเขา ฟ้อนนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ละครล้านนาเรื่อง หงส์ผาคำ

เวทีที่ 3. การแสดงดนตรีสากล บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์และบทเพลงเทิดพระเกียรติ เริ่มเวลา 16.00-06.00 น. โดยวงโยธวาทิต วงออเคสตร้า คอนเสิร์ตแบนด์ ซิมโฟนีแบนด์ โดยนักร้องรับเชิญ ฉลาด กมลรัตน์ อ้อม รัตนัง กัณธิมา แม้นวงค์ และนักร้องจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เวทีที่ 4. การบรรเลงบริเวณเตาเผาดอกไม้จันทน์ เริ่มเวลา 22.00-06.00 น. การบรรเลงวงปี่พาทย์มอญ

“ช่วงนี้แต่ละสถาบันมีการซ้อมย่อยกันทุกวัน และจะทำการซ้อมการแสดงเสมือนจริง ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ในวันที่ 24 ตุลาคมนี้ เพื่อความสมบูรณ์และสมพระเกียรติสูงสุดถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งในวันพิธีถวายดอกไม้จันทน์จะเน้นการแต่งกายของนักแสดงที่เป็นโทนดำ ขาว และชุดการแสดงจริงทั้งหมด โดยเฉพาะเวทีที่ 4 จุดเตาเผาดอกไม้จันทน์ ที่นักแสดงทุกคนพร้อมแสดงฝีมือสุดความสามารถแม้จะไม่มีคนชม แต่เป็นการแสดงถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 พ่อหลวงของแผ่นดินตามพระราชประเพณีโบราณ” ดร.กษมา กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน