ข่าวด่วน

พระเมรุมาศจำลองเชียงใหม่เสร็จแล้ว100% เร่งตกแต่งให้งดงามสมพระเกียรติ  สร้างเตาเผาดอกไม้จันทน์ คาดแล้วเสร็จไม่เกิน 20 ตค.

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ที่จุดก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองจังหวัดเชียงใหม่ ภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งขณะนี้เสร็จสิ้นแล้ว 100% คงเหลือเพียงการเตรียมการด้านต่าง ๆ ทั้งการจัดสถานที่พิธีถวายดอกไม้จันทน์ การจัดซุ้มดอกไม้จันทน์ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการตกแต่งตามรูปแบบล้านนา

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดสร้างพระเมรุมาศจำลองของจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ จากนี้จะดำเนินการติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และประดับตกแต่งพื้นโดยรอบให้งดงามสมพระเกียรติ โดยเน้นดอกไม้สีเหลือง ส่วนบริเวณพื้นที่รอบๆ จะนำดอกดาวเรืองประมาณ 60,000 กว่าต้น มาประดับให้เกิดความงดงามตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้วางแผนไว้ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 20 ตุลาคมนี้

“สำหรับเตาเผาดอกไม้จันทน์ ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองระบุให้ดำเนินการก่อสร้างในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่และทุกอำเภอ โดยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าในทุกอำเภอต้องมีการก่อสร้างสถานที่เผาดอกไม้จันทน์ให้แยกออกมาต่างหาก โดยได้สั่งการให้ก่อสร้างอยู่ในบริเวณที่ใกล้กับพระเมรุมาศจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ห่างไม่น้อยกว่า 30 เมตร และจะต้องตกแต่งสถานที่ให้มีความงดงาม ซึ่งแต่ละอำเภอได้เตรียมการวางแผนในการปรับพื้นที่ให้มีความเหมาะสม

ส่วนของทางจังหวัดเริ่มดำเนินการก่อสร้างในบริเวณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากพระเมรุมาศจำลอง 100 เมตร ซึ่งการก่อสร้างนี้ได้ทำตามแบบของกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ส่งแบบมาเมื่อวันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา มีขนาดฐาน 8×8 เมตร เตาเผา 1.20 x 2.40 เมตร โดยขณะนี้อยู่ในส่วนของการปรับพื้นที่โดยรอบ และคาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 20 ตุลาคมเช่นเดียวกัน” นายปวิณกล่าว

นายสมหวัง บุญระยอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำหรับเตาเผาดอกไม้จันทน์ของจังหวัดเชียงใหม่ ทางโยธาธิการและผังเมือง จะเร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 20 ตุลาคม 2560 และจะเป็นพี่เลี้ยงเข้าไปดูแลความเรียบร้อยให้อำเภอที่เหลืออีก 24 อำเภอของเชียงใหม่ ในการก่อสร้างเตาเผาดอกไม้จันทน์ให้เป็นตามแนวทางที่กำหนดและสมพระเกียรติต่อไป

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน