ข่าวด่วน

ชุมชนเชียงใหม่ ซ้อมฟ้อนถวาย ร.9 งาน’ต๋ามผางปะติ๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง ส่งพ่อหลวง สู่สรวงสวรรค์’ยี่เป็ง60

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ที่ลานพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ จำนวน 26 ชุมชนในเขตเวียงเก่าเชียงใหม่ เปิดกิจกรรมต๋ามผางปะติ๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมืองปี 6 โดยมีการสานต่อศิลปวัฒนธรรม อาทิ ฟ้อนเทียน ศิลปะสร้างสรรค์จากไม้ไผ่ ด้วยการสอนทำ ดอกตอก (ปิ่น) ตะแหล๋ว (เครื่องราง)

นางภาวิณี มหากันธา 1 ในเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรมต๋ามผางปะติ๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมืองปี 6 จะจัดขึ้นในช่วงประเพณียี่เป็ง หรือเทศกาลลอยกระทง ระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งถือเป็นการพื้นที่เมืองเก่าและรอบคูเมืองชั้นใน ‘ต๋ามผางปะติ๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง ต๋ามผางปะติ๊ดล้านดวง ส่งพ่อหลวง สู่สรวงสวรรค์’ ซึ่งนอกจากการจุดผางปะติ๊ด จำนวน 90,000 ดวง เรายังเตรียมการฟ้อนเทียนเพื่อถวายพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 จำนวน 500 คน

“วันนี้เราจึงเริ่มฝึกซ้อมช่างฟ้อนที่รับสมัครผ่านทางเฟสบุ๊คและช่างฟ้อนจากชุมชนต่างๆ เพื่อมาฝึกท่ารำให้เกิดความพร้อมเพรียง ซึ่งจะเป็นการฟ้อนเทียนบูชาเมือง และถวายพ่อหลวงเต็มถนนพระปกเกล้าที่มากที่สุดในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เป็นการส่งต่อศิลปวัฒนธรรมผ่านเด็กเยาวชนที่ได้ผล นอกจากนี้ยังมีการตกแต่งลานราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ในแบบล้านนา ทั้งการติดตั้งโคมผัดโคมบริวารถวายพ่อหลวง โคมแขวน 700 โคม นิทรรศการและการสาธิตทางการกระทง สะเปา โคม หยอดผางปะติ๊ด และนำนั่งรถรางชมเมือง”

นางภาวิณี กล่าวว่า การวางผางปะติ๊ดรอบคูเมือง คือการส่งสัญญานว่าเราไม่ต้องปล่อยโคมลอย เพราะการจุดผางปะติ๊ดก็ได้อานิสงส์เหมือนกัน แต่การปล่อยโคมลอยเป็นอันตรายเพราะตกใส่บ้านเรือนประชาชนเกิดไฟไหม้สร้างความเสียหาย เราจึงเตรียมจัดนิทรรศการให้ความรู้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวจีน แลัชาวต่างชาติอื่นๆ ได้รับทราบว่า เพราะนักท่องเที่ยวเขาไม่รู้ประเพณี แต่เห็นทำกันมาอย่างต่อเนื่อง เวลาที่โคมลอยถูกจุดขึ้นสู่ฟ้าจำนวนมากมองดูสวยงาม แต่คนจุดไม่รู้เลยว่าจะเกิดอัฯตรายต่อบ้านเมือง เราจึงใช้การจุดผางปะติ๊ด หรือการตามไฟให้สวยงามรอบเมืองขึ้นมาทดแทนและให้ความรู้นักท่องเที่ยว เพราะปัจจุบันนี้เยาวชนตัวน้อยๆ ของเราทราบแล้วถึงอันตรายจากโคมลอย

“เรามุ่งเน้นการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของชาวล้านนา ความร่วมมือร่วมใจของชุมชน สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวเชียงใหม่ และสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ให้ได้เห็นคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมที่งดงาม”

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน