ผู้ตรวจราชการ ทส. ตรวจเยี่ยมสวนสัตว์เชียงใหม่ราบรื่น

เวลา 9.00-13.00น. วันที่ 19 กันยายน 2560  นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ รักษาการแทน ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วย
ผู้บริหารสวนสัตว์เชียงใหม่  ให้การต้อนรับ นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้เดินทางมาตรวจงาน พร้อมเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของสวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน