ข่าวด่วน

กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรเชียงใหม่-ลำพูนวอน ‘นายกฯ’ระงับการนำเข้าหมูจากสหรัฐอเมริกา

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 13 กันยายน 2560 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ กุล่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด จำนวน 50 คน นำโดยนายสุนทราภรณ์ สิงห์รีวงศ์ นายกสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด เข้ายื่นหนังสือถึงนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขอคัดค้านการนำเข้าเนื้อสุกรจากสหรัฐอเมริกา โดยมีการชูป้ายข้อความ ‘ไม่เอาหมูทัมป์ เข้าไทย , หมูไทยจะราคาตกต่ำ หากหมูทัมมป์เข้าไทย , Stop หมู USA’

นายสุนทราภรณ์ สิงห์รีวงศ์ นายกสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด กล่าวว่า สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ทราบว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาพยายามกดดันรัฐบาลไทยให้นำเข้าเนื้อสุกร ซึ่งทางสมาคมฯ คัดค้านมาตลอดเพราะเกรงว่าจะเกิดปัญหาและผลกระทบต่อสมาชิกและเกษตรกรรายย่อยในประเทศไทย ถือเป็นการทำลายการประกอบอาชีพภาคเกษตรกรที่เป็นห่วงโซ่ทั้งหมด เราในฐานะเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในภาคเหนือจึงกังวลใจและรวมตัวกันออกมาแสดงพลัง เนื่องจากทราบว่าในเดือนตลุาคมนี้รัฐบาลไทยโดยนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกา และหนึ่งในหัวข้อการเจรจาทางด้านการค้าจะมีประเด็นการนำเข้าเนื้อสุกรด้วย ซึ่งหากเป็นไปตามข้อตกลงดังกล่าวผลเสียจะตกกับผู้เลี้ยงสุกรทั้งประเทศ รวมทั้งเชียงใหม่-ลำพูนด้วยอย่างแน่นอน

“เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรต้องประสบภาวะขาดทุนเช่นเดียวกับที่ประเทศเวียดนามกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ เพราะปัจจุบันต้นทุนในการเลี้ยงสุกรอยู่ที่ 55-56 บาทต่อกก. ส่วนราคาขายอยู่ที่ 57-59 บาทต่อกก. หากมีเนื้อสุกรจากสหรัฐอเมริกาเข้ามาแชร์ตลาด ราคาก็จะต้องตกลงต่ำแบบเดียวกับที่เวียดนามคือ 40 บาทต่อกก. จึงอยากฝาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระงับการนำเข้าเนื้อสุกรทุกวิถีทาว เพราะจะกระทบห่วงโซ่ของเกษตรกรไม่เพียงผู้เลี้ยงสุกร แต่ลามไปยังเกษตรกรผู้ปลูกมัน ข้าวโพด และข้าว ซึ่งใช้เลี้ยงสุกร แต่หากรัฐบาลไม่รับฟังเราจะตั้งทนายฟ้องรัฐบาล”

นายสุนทราภรณ์ กล่าวอีกว่า ปัจุจบันมีผู้เลี้ยงสุกร เชียงใหม่-ลำพูน จำนวนกว่า 100 ราย ส่วนใหญ่เป็นรายย่อย ที่มีแม่พันธุ์ประมาณ 50,000 ตัว หรือเฉลี่ยจำหน่ายหมูขุนน้ำหนัก 100 กก. จำนวน 2,000 ตัวต่อวัน ซึ่ง 100% เราไม่ใช่สารเร่งเนื้อแดงเลย เนื้อสุกรของไทยจึงมีคุณภาพสดและดีกว่า เพราะเป็น 1 ในเอเชีย จากการส่งออกไปยังจีน กัมพูชา และสิบสองปันนา ในขณะที่สหรัฐอเมริกาไม่ห้ามการใช้สารเร่งเนื้อแดง แต่มีต้นทุนถูกกว่า พื้นที่เลี้ยงมากกกว่า และเป็นเนื้อแช่แข็ง

ในขณะที่นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เรื่องนี้จะได้ประสานไปยังปศุสัตว์จังหวัด และข้อกังวลของกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรนี้ ในความเห็นส่วนตัวเชื่อว่า การที่รัฐจะอนุญาตให้มีการนำเข้า คณะรัฐบาลที่ไปน่าจะมีตัวแทนจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศไปกับคณะรัฐมนตรี เป็นด่านหน้าที่จะวิเคราะห์ก่อนที่จะตกลงเอ็มโอยูกับฝ่ายใด ก็ต้องมีข้อมูลสนับสนุนในส่วนของตัวเลขความต้องการทั้งดีมานด์และซัพพลายในการบริโภคของประเทศ และมีสัดส่วนในการนำเข้า ซึ่งอาจจะมีช่วงเวลาในการนำเข้าที่เหมาะสมและไม่กระทบกับการบริโภคในประเทศ

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน