ข่าวด่วน

เชียงใหม่ติดตั้ง ‘พระเมรุมาศจำลอง’ฉากหลังดอยสุเทพ-ปุยงดงามสมพระเกียรติฯ

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 12 กันยายน 2560 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายสมหวัง บุญระนอง โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจการติดตั้ง ‘พระเมรุมาศจำลอง’ บริเวณลานด้านหน้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีทีมสถาปนิกและเจ้าหน้าที่เริ่มลงมือประกอบชิ้นส่วนพระเมรุมาศจำลองกันอย่างต่อเนื่อง ตามเป้าหมายให้แล้วเสร็จในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 พร้อมกันทั่วประเทศ

ทั้งนี้นายพุฒิพงศ์ กล่าวว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างพรเมรุมาศอย่างต่อเนื่องทุก 2 วัน เพื่อให้ทุกอย่างสมบูรณ์ สวยงาม และสมพระเกียรติที่สุด ซึ่งพระเมรุมาศจำลองมีรูปแบบเหมือนกันทั่วประเทศ โดยกรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบที่เรียกว่า ‘จตุรมุข’ และมอบให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการพร้อมจัดส่งมาให้แต่ละจังหวัดจัดประดับตกแต่งบริเวณโดยรอบ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เน้นสีขาวเหลืองด้วยเรซิ่น พร้อมดอกไม้สีเหลืองประดับเป็นสวนหย่อม 4 จุด

“เชื่อว่าสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะงดงามและไม่เป็นรองจังหวัดใด เพราะเชียงใหมได้เปรียบในเรื่องภูมิประเทศที่สวยงาม มีฉากหลังเป็นเทือกเขาสูงของยอดดอยสุเทพ-ปุย” รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน